ekofiber  
hygieia  
erbet  
AGD  
budotrans  
el-bud  
OLLIFT  
MJM  
NOWAKOWSKI  
SANIT_BUD  
PARAMETR  
FLORA  
POLOMARKET  
dudek s.c.  
ELFRAN  
SZANOWNI PAŃSTWO! ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. DARCZYŃCÓW, KTÓRZY WESPRĄ NAS KWOTĄ  MINIMUM 100 ZŁ  CHCIELIBYŚMY HONOROWAĆ REKLAMĄ ICH FIRMY W TYM MIEJSCU. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT: stowarzyszenie.przyjaciele@gmail.com.
Imieniny
Dziś: Beaty Jana
Jutro: Rozy Szczesnego
Pojutrze: Izabeli
Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia

postheadericon Stowarzyszenie Nowy Prokocim "Przyjaciele"postheadericon Stypendium Stowarzyszenia „Przyjaciele” dla Wiktorii Gwiazdowskiej

 

 

20160622 stypendium5

 

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z osiedla Nowy Prokocim są przyznawane corocznie na podstawie Uchwały Nr 4/2013 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”  z dnia 11 marca  2013  roku. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych podczas odbywających się w Parku Jerzmanowskich „Dni Prokocimia” stypendium w obecności prezesa Stowarzyszenia – p. Mieczysława Lasoty oraz przedstawiciela sponsorów p. Bogdana Piaszczyńskiego z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego otrzymała Wiktoria Gwiazdowska, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów. Kapituła, która rozpatrywała tegoroczne wnioski o przyznanie naszego stypendium była wyjątkowo zgodna przyznając stypendium Wiktorii.

 

Wiktoria, poza wysoką średnią ocen w szkole oraz wzorowym zachowaniem, od kilku lat osiąga doskonałe wyniki w pływaniu. Do tej pory wywalczyła 17 złotych, 30 srebrnych i 27 brązowych medali. W ubiegłym roku została powołana do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Małopolskiego Związku Pływackiego. Nasze Stowarzyszenie będzie mocno kibicować oraz obserwować  rozwój dalszej kariery sportowej Wiktorii jak i 4  naszych stypendystów z lat ubiegłych.

20160622 stypendium1 20160622 stypendium2

 

20160622 stypendium3 20160622 stypendium4

Nasze stypendia mają postać nagrody finansowej i są przyznawane co roku na wnioski złożone przez dyrektorów  szkół, domów kultury, klubów sportowych  czy proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu, za pisemną zgodą rodziców.  Wysokość naszego stypendium wynosi 2000,00 złotych. Przyznawane stypendia mają wspierać zdolnych  uczniów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendium jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej zamieszkałej w osiedlu „Nowy Prokocim”. Celem wsparcia stypendialnego jest promowanie umiejętności i rozwijanie talentów u uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których niekiedy niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, artystycznym  lub sportowym.

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

 

 

postheadericon Zawalcz o stypendium !

Stypendium

Stowarzyszenia Nowy Prokocim "Przyjaciele"

dla uzdolnionych dzieci z Osiedla "Nowy Prokocim"

 

 

REGULAMIN

 

1/ Stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim "Przyjaciele" zostało ustanowione  Uchwałą nr 4/2013  Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia w dniu 11 marca 2013 roku.

2/  Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, technikum lub liceum mieszkający na terenie osiedla  Nowy Prokocim, mający wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w dowolnej dziedzinie naukowej, artystycznej lub sportowej oraz wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce.

3/ Zależy nam aby nasze Stypendium otrzymywały utalentowane dzieci, które już maja za sobą osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych. Zgłoszony kandydat powinien również wzorowo wywiązywać się z podstawowych obowiązków ucznia oraz przestrzegać obowiązujące normy społeczne.

4/ Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej pełnoletniemu opiekunowi prawnemu. Stypendium powinno być przeznaczone np. na edukację, pomoce szkolne, książki, komputer, instrumenty muzyczne, kursy języków obcych  lub inne cele wspomagające rozwój zdolności ucznia.

5/  Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego, domu kultury, klubów sportowych, a także proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu.

6/   Stypendium będzie przyznawane raz w roku.

7/   Ilość stypendiów będzie corocznie ustalana uchwałą Stowarzyszenia.

8/  Karta zgłoszenia o przyznanie stypendium powinna być umotywowana  i udokumentowana przez zgłaszającego.

9/  Kandydatów należy zgłaszać do 30 maja każdego roku. Kartę zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim "Przyjaciele" na adres: Stowarzyszenie Nowy Prokocim "Przyjaciele" 30-868  Kraków ul. Kurczaba 25.  Tel. kontaktowy z przedstawicielem Stowarzyszenia: 608 580 408.

10/ Stypendium będzie przyznawane  przez kapitułę,  w skład której wchodzi:

      a/ Trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Nowy Prokocim "Przyjaciele"

      b/ Dwóch przedstawicieli sponsorów Stowarzyszenia.

Stypendium lub stypendia (w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia) o wartości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące) wraz z pamiątkowym dyplomem będzie wręczane  corocznie  w czasie organizowanych obchodów  Dnia Dziecka, Mikołajek, Dni Prokocimia, rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego lub innej wybranej przez Stowarzyszenie Nowy Prokocim "Przyjaciele" imprezy ogólnodostępnej.

 

                                                    Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim "Przyjaciele"

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych

Regulamin

 

wielkanoc 

Z okazji nadchodzących Świąt

życzymy wszystkim sympatykom,

aby spotkania przy Wielkanocnym stole

upływały w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

a wszelkie smutki i troski

odchodziły w zapomnienie

 

Zarząd Stowarzyszenia

Nowy Prokocim "Przyjaciele"